top of page

Algemene voorwaarden Natuurlijk Gezond 2023

 

Consulten Begeleidingstraject bij Endometriose


Natuurlijk Gezond behoudt zich het recht om de volledige consultprijs in rekening te brengen indien:
• niet tijdig is afgezegd, d.w.z. 24 uur van tevoren of
• de gemaakte afspraak niet nakomt

 

Vastenkuur
Contra-indicaties
Een vastenkuur is in principe voor iedereen geschikt. Een intake vooraf is verplicht om zo de persoonlijke situatie in beeld te krijgen en contra-indicaties uit te sluiten. In de volgende gevallen is het niet verstandig om aan de vastenkuur deel te nemen:

 

 • Zwangerschap

 • Borstvoeding

 • Anorexia nervosa of boulimie

 • Chronische depressiviteit of zwaarmoedigheid

 • Psychische ziekten (zoals depressiviteit, schizofrenie)

 • Diabetes

 • Ziekten van hart en/of bloedvaten, lever of nieren

 • Acute infecties of een maagzweer

 • Longaandoeningen

 • Kanker

 • Jicht

 • Schildklieraandoeningen

Annulering
Bij een geldige reden, kan in de volgende gevallen een gereserveerde vastenkuur zonder verdere voorwaarden geannuleerd worden:

 • tot 4 weken voor aanvang: 75% van het kuurbedrag wordt teruggestort of u kunt kosteloos een andere datum kiezen of een vriend(-in) in jouw plaats laten deelnemen

 • tot 2 weken voor aanvang: 30% van het kuurbedrag wordt teruggestort

 

Aansprakelijkheid
Alle kuurgasten maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten tijdens de vastenkuurweek en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die tijdens de vastenkuurweek georganiseerd worden of gebruikmakend van de faciliteiten van dienstverlener voortvloeien.

Website

De website www.hettykerssies.nl  is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Natuurlijk Gezond. Natuurlijk Gezond is niet aansprakelijk voor de teksten, die de gebruikers schrijven in de gastenreacties.

 

Klachtenprocedure

Via mijn beroepsvereniging (NWP) ben ik ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ® (Licentienummer: 709034R) en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het is uiteraard nooit de bedoeling dat er een conflict tussen mij en jou als client ontstaat maar mocht dit toch gebeuren en het is iets waar wij samen niet uit kunnen komen dan is het mogelijk om een klacht in te dienen.

©hettykerssies2023

Kennimaken
bottom of page