opgebrand door stress of rouw?

gezond weer aan het werk

Niet kunnen functioneren omdat een naaste is overleden? Of ziek thuis met een burn-out? Het zijn vervelende situaties voor alle betrokkenen. Een op maat gemaakt individueel begeleidingstraject helpt naar meer stabiliteit en vitaliteit, waarbij de medewerker centraal staat. Het doel kan re-integratie zijn of juist preventief om uitval te voorkomen.

werkwijze

Stress en rouw zijn menselijke en zelfs vitale reacties op de omstandigheden. Echter leven we in een maatschappij waar de druk soms te hoog wordt opgevoerd. Er is niet vanzelfsprekend tijd en ruimte om te verwerken of is het lastig deze te nemen. Het gevolg kan zijn dat iemand vastloopt. Een negatieve spiraal van depressie gevoelens en vermoeidheid tot zelfs fysieke klachten kan het gevolg zijn. 

Een traject is altijd op maat gemaakt, waarin wordt gekeken naar de persoonlijke situatie, mogelijkheden en wensen.

Tijdens elk traject worden interventies aangeboden die invloed hebben op de 4 niveaus: 

  • cognitief (overtuigingen)
  • emotioneel (gedrag)
  • fysiek (lichamelijke klachten)
  • fysiologisch (immuunsysteem) 

Een medewerker kan al starten met het traject voordat er gesprekken met de arbodienst of bedrijfsarts zijn plaats gevonden.  Ook als deze partijen al wel betrokken zijn, hoef je niet te wachten tot er een probleemanalyse is gemaakt over de medewerker. Een doorverwijzing van een huisarts niet nodig. Dit scheelt veel tijd en administratie. 

Op korte termijn kan de intake geregeld worden. Deze kan telefonisch of via Skype. 

Tijdens de intake wordt kort de situatie besproken, de hulpvraag geformuleerd en verwachtingen uitgesproken. Als er en wederzijdes ‘klik’ is, kan het traject starten met een uitgebreide anamnese waar vervolgens een passen behandelplan wordt opgesteld.  

op locatie

Juist in deze verwarrende en zware periode kan het fijn zijn om iemand de mogelijkheid te bieden zich even terug te trekken en tegelijkertijd zichzelf te herontdekken. De ideale omstandigheden creëren voor vitaliteit.  Trajecten met deze combinatie zijn constructief en duurzaam gebleken.

Een intensief traject op een rustgevende locatie kan de juiste setting zijn voor een ‘reset’.

meer weten?

Voor meer informatie over mijn werkwijze, locatie, inhoud van het traject of de mogelijkheden voor jouw medewerker, bel, mail of app mij.  

werkwijze in het kort

  • vraag een begeleidingstraject aan
  • ik neem contact op met de medewerker voor een telefonische intake
  • bij wederzijdse instemming wordt de offerte verstuurd
  • na akkoord van de offerte wordt een afspraak gemaakt voor de uitgebreide anamnese
  • het behandelplan wordt opgemaakt
  • start van het traject

begeleidingstraject aanvragen

WhatsApp chat