Aanvullend verzekerd?

Mijn begeleiding bij je jaarlijkse vastenkuur, je herstel bij burn-out of verliesverwerking is een investeringen in tijd en geld. Gelukkig worden de trajecten (deels) vergoed door zorgverzekering. Meestal is een bijdrage van de werkgever mogelijk.  Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.  Het is aan te raden vooraf contact op te nemen met de zorgverzekeraar, arbo-arts en werkgever.  Zo voorkom je onduidelijkheden achteraf.

Tarieven 2021

De prijs voor een traject hangt af van je persoonlijke situatie, de duur van het traject, de intensiviteit van mijn begeleiding en de duur van het verblijf op locatie in Drenthe.

Betaling en declaratie

  • voor begeleiding tijdens het traject en huur  van ‘Het boshuisje’ wordt apart een factuur gemaakt 
  • de factuur wordt per e-mail toegestuurd
  • de facturen kun je declareren bij de zorgverzekering (alternatieve zorg)
  • een verwijzing van de huisarts is niet nodig

Overzicht vergoeding zorgverzekering 2021

De actuele lijst van verzekeraars is te vinden op de site van mijn beroepsvereniging NWP. Het overzicht is bedoeld als indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Bij twijfel altijd de polisvoorwaarden c.q. website van de verzekeraar raadplegen. Ik persoonlijk, alsook het NWP aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten c.q. onjuistheden.

Klachtenprocedure

Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Het is uiteraard nooit de bedoeling dat er een conflict tussen mij als behandelaar en jou als client ontstaat. Mocht dit toch gebeuren en blijkt dat wij er samen niet uitkomen dan is het mogelijk om een klacht in te dienen via de procedure zoals is omschreven bijde Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt de klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Via deze link kun je de klacht melden.